Praesidium

2023

Het bestuursorgaan van een studentenvereniging wordt het praesidium genoemd. Ieder praesidiumlid heeft hun specifieke taak.

Praeses

Lotte Brans

Lotte Brans

De Praeses, ook wel ‘Senior’ genoemd, heeft de leiding over het praesidium, is vertegenwoordiger van de club en onderhoudt contacten met andere studentenverenigingen.

Ab Actis

Beau Van de Werf

Beau Van de Werf

De Ab-Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de club. Zij maakt de vergaderverslagen op en zorgt voor vergunningen.

Public Relations

Tatjana Kussener

Tatjana Kussener

De taak van de Public Relations verantwoordelijke bestaat uit het onderhouden van contacten met sponsors. De P.R. dient erop toe te zien dat sponsorcontracten worden nageleefd, en wijst de praeses zonodig op de afspraken die daarin staan vastgelegd.

Sport en Cultuur

Nicky Verdonck

Nicky Verdonck

De Sport en Cultuur is verantwoordelijk voor sportieve en culturele activiteiten van RETABO. Hij zorgt voor organisatie en coördinatie van deze activiteiten en laat de Mechelse student kennis maken met hun studentenstad.

Close